Reklama - Przekaz reklamowy, projektowanie przekazu reklamowego, rodzaje i cele reklamy

Reklama

Reklama

Reklama jest jednym z najważniejszych narzędzi promocji - wykorzystywanym do informowania społeczeństwa o przedsiębiorstwie i jego produktach. Reklama zawsze jest przekazem płatnym – nadawanym przez różnego rodzaju media – TV, radio, prasa, plakaty, internet, i szereg innych.

Spośród organizacji finansujących nadawanie przekazów reklamowych wymienić możemy przedsiębiorstwa komercyjne (są to reklamy proszku do prania, pasty do zębów, itp.), jak i organizacje społeczne (reklamy przeciwko przemocy w rodzinie, reklamy dotyczące bezpiecznej jazdy samochodem, czy ostrzegające przed AIDS).

Przekaz reklamowy może być finansowany przez rządy państw (reklamy zachęcające do zakupu obligacji skarbu państwa – reklama telewizyjna zlecana i finansowana przez ministerstwo finansów).
konkursy internetowe
pozycjonowanie www tani kredyt RaFiK Blog Ratownictwo medyczne wózki widłowe