Cele reklamy - Przekaz reklamowy, projektowanie przekazu reklamowego, rodzaje i cele reklamy

Cele reklamy

Cele reklamy

Cele reklamy

Planując kampanie reklamową i związane z nią wydatki przedsiębiorstwo określa pewne cele do realizacji (szczególnie wtedy, gdy do współpracy zaprasza zewnętrzną agencję reklamową) – zaplanowane wydatki reklamowe powinny przynieść odpowiednie efekty komunikacyjne i spowodować wzrost sprzedaży. Inaczej mówiąc przedsiębiorstwo określa swoje cele w zakresie efektów komunikacji i sprzedaży.

Skuteczna reklama powinna spowodować dużą odpowiedź i wywołać wzrost sprzedaży. Nie zawsze się tak jednak dzieje. Znacznie łatwiej zaplanować reklamę, która daje odpowiednie efekty komunikacyjne (dużo osób zauważy reklamę, zatelefonuje w celach informacyjnych, odwiedzi nasz punkt sprzedaży) co nie znaczy, że osoby te dokonają zakupu – efekty na sprzedaży są znacznie trudniejsze do przewidzenia, gdyż sprzedaż uzależ-niona jest także od innych czynników nie związanych z reklamą – cena, jakość, gwarancja, serwis, itp.

Z tych powodów agencja reklamowa wynagrodzenie za przygotowanie reklamy uzależniać będzie od efektów komunikacyjnych, a nie od efektów na sprzedaży. Przedsiębiorstwo z oczywistych względów zainteresowane będzie zarówno efektami komunikacyjnymi jak i efektami w sprzedaży.
e6 ładowarka auto
pozycjonowanie www tani kredyt RaFiK Blog Ratownictwo medyczne wózki widłowe