Budżet na reklamę - Przekaz reklamowy, projektowanie przekazu reklamowego, rodzaje i cele reklamy

Budżet na reklamę

Budżet na reklamę

Istnieją cztery zasadnicze metody ustalania budżetu na reklamę (promocję):

a)wszystko na co nas stać – jest to prosta metoda, stosując którą wydamy na reklamę tylko tyle środków ile posiadamy (lub mniej). Wadą tej metody jest jednak to, że wydając na reklamę zbyt mało środków nie osiągnie się należytych rezultatów. W końcu, gdy zestawi się wydatki z efektami, okazuje się, iż efekty są tak marne, że mene-dżerowi stosującemu tą metodę przychodzi tylko jedna odpowiedź na myśl – należało te środki wydać na coś innego (spożytkować inaczej).

b)budżet na poziomie wydatków konkurencji – wielu menedżerów uważa, że intensywność reklamy danego przedsiębiorstwa powinna być taka sama jak intensywność reklamy konkurencji, co jest powodem ustalenia budżetu porównalnego z budżetem konkurencji. Menedżerowie poszukują więc informacji w zrzeszeniach, organizacjach branżowych, pismach fachowych na temat wydatków reklamowych firm konkurencyjnych.

c)jako procent od sprzedaży – ulubiona metoda dyrektorów finansowych, którzy uważają, że stosując taką metodę ustalania budżetu nigdy nie wyda się na reklamę za dużo – metoda ta wiąże wydatki na reklamę z efektami uzyskanymi w sprzedaży. Brać należy jednak pod uwagę fakt, że reklama powinna wywoływać wzrost sprzedaży – traktować ją należy więc jako przyczynę (działanie pierwotne) wywołującą wzrost sprzedaży, a nie jako efekt sprzedaży. W przypadku tej metody jest dokładnie odwrotnie. Wyniki sprzedaży decydują o wydatkach na reklamę.

d)metoda założonego celu – zdaniem zwolenników tej metody zmusza ona do kreatywnego, twórczego, prze-myślanego i często agresywnego działania – ustala się cele, by pod te określone cele zaplanować wydatki na reklamę, dobrać odpowiednie media, itp.

Wydatki na reklamę będą podlegać znacznej modyfikacji w zależności od konkretnej sytuacji:

sprzedaż produktów markowych nie wymaga tak dużych nakładów na reklamę,
nowe produkty wymagają większych nakładów na reklamę,
zintensyfikowanie działań reklamowych przez firmy konkurencyjne powoduje zwiększenie wydatków na reklamę,
produkty znajdujące się w fazie spadku nie wymagają dużych nakładów na reklamę,
duża liczba reklamujących się firm konkurencyjnych wywołuje potrzebę zintensyfikowania działań reklamo-wych (zwiększenia wydatków) aby przebić się przez powstały zamęt reklamowy.
konkursy internetowe
pozycjonowanie www tani kredyt RaFiK Blog Ratownictwo medyczne wózki widłowe