Tworzenie i ocena przekazu - Przekaz reklamowy, projektowanie przekazu reklamowego, rodzaje i cele reklamy

Tworzenie i ocena przekazu

Tworzenie i ocena przekazu

Wyróżniamy następujące metody tworzenia przekazu:

a)metoda indukcyjna – treść przekazu powstaje w oparciu o przeprowadzone z konsumentami, dealerami i ekspertami rozmowy na temat co w tym produkcie jest najważniejsze, które jego cechy warto wyeksponować w reklamie, jakie są mocne strony produktu.
b)metoda dedukcyjna – kupujący nabywając produkt spodziewają się określonego działania produktu – spodziewają się jakiejś nagrody: racjonalnej (proszek, który lepiej wybiela), czuciowej (lek, który szybciej przynosi ulgę), społecznej (dezodorant dla nowoczesnych ludzi), itp.

Powinno się przygotować wiele alternatywnych przekazów reklamowych, spośród których wybierzemy te, które są najbardziej wiarygodne i interesujące, wzbudzają zainteresowanie i wyróżniają się (informują o ekskluzywności). Każdy z przygotowanych przekazów należy przedstawić potencjalnym klientom, aby dokonali oni ich oceny (w skali od np. 1 do 10 czy 100) przyznając odpowiednią ilość punktów za np. wiarygodność, zainteresowanie, wyróżnienie. Przekaż, który otrzyma najwięcej wskazań i punktów jest być może tym czego przedsiębiorstwo szuka.

Skuteczność reklamy zależy nie tylko od przekazywanej treści, ale także od sposobu jej przekazania. W niektórych reklamach pokazuje się racjonalne cechy produktu (racjonalne pozycjonowanie produktu – europejskie i amerykańskie reklamy odwołują się do przesłanek racjonalnych – produkt szybciej działa, jest tańszy, lżejszy, wytrzymalszy, itp.), w innych reklamach nadawca odwołuje się do emocji audytorium (emocjonalne pozycjonowanie produktu – reklamy japońskie często pokazują nie sam produkt, ale np. piękne krajobrazy, co tworzy emocjonalne skojarzenia i ma wywołać określoną reakcję w postaci zakupu).

Reklama jest tak skomponowana, aby nawiązywała do:
- fragmentu z życia rodziny,
- stylu życia,
- fantazji,
- humoru,
często przedstawia się dowody naukowe, dokonuje się ekspertyzy technicznej, przedstawia świadectwo uznania, itp.

Dopiero tak skomponowana całość wraz z odpowiednim nastrojem w tle, tonem i muzyką decyduje o skuteczności reklamy.
konkursy internetowe
pozycjonowanie www tani kredyt RaFiK Blog Ratownictwo medyczne wózki widłowe