Testowanie skuteczności reklamy - Przekaz reklamowy, projektowanie przekazu reklamowego, rodzaje i cele reklamy

Testowanie skuteczności reklamy

Testowanie skuteczności reklamy

Skuteczność reklamy może być oceniana przed jej emisją jak i po dokonaniu emisji.

a)przed emisją – prezentuje się projekty reklam potencjalnym klientom z prośbą o wskazanie najwłaściwszej (najbar-dziej przekonywującej) reklamy. Często (po upływie pewnego okresu czasu) po dokonaniu oceny reklamy, osoby oceniające są ponownie zapraszane – wówczas zadaje się im pytanie, którą z prezentowanych reklam pamiętają najlepiej. Reklama, która uzyska najwięcej wskazań i jest pamiętana być może jest tą, której szukamy.

b)po emisji reklamy – sprawdzamy skuteczność reklamy w praktyce. Przedsiębiorcy, często przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu reklamy w całym kraju testują ją lokalnie – po określeniu efektów przystępują do działań reklamo-wych w całym kraju. Właściciele hipermarketów angażując środki w reklamę np. radiową chcą poznać odpowiedź na pytanie – czy reklama przyciąga klientów z pobliskich miejscowości, czy tylko mieszkańców okolicznych osiedli. Pytając konsekwentnie klientów o np. kod pocztowy (kasjerka zadaje pytanie klientom stojącym przy kasie) menedżer w łatwy sposób uzyskuje odpowiedź na pytanie ilu klientów przybyło z innych miejscowości (stosując tą metodę można ustalić także jaki jest ubytek klientów, gdy hipermarket zaprzestał się reklamować).
e6 ładowarka auto
pozycjonowanie www tani kredyt RaFiK Blog Ratownictwo medyczne wózki widłowe