Rodzaje reklamy - Przekaz reklamowy, projektowanie przekazu reklamowego, rodzaje i cele reklamy

Rodzaje reklamy

Rodzaje reklamy

Rodzaje reklamy:

1.reklama informacyjna – celem tej reklamy jest informowanie: o nowych miejscach sprzedaży, o nowych produktach, o nowych zastosowaniach. Informować ponadto można o sprzedaży poza sezonem, o wyprzedaży, o rozszerzeniu działalności, itp.

2.reklama nakłaniająca – celem tej reklamy jest nakłanianie do zakupu właśnie tych produktów (konkretnej marki). Reklamy takie pokazują wyższość jednego produktu nad innymi produktami firm konkurencyjnych. Odmianą reklamy nakłaniającej jest reklama porównawcza (porównuje się najczęściej produkt markowy z produktem tzw. zwykłym) i reklama negatywna (pokazuje się wyższość jednej marki wytykając – pokazując – wady i niedo-ciągnięcia produktów firm konkurencyjnych).

3.reklama przypominająca – treść reklamy jest tak skonstruowana aby przypominała o produkcie – reklamy takie traktują o produktach powszechnie znanych (Coca cola), są krótkie (reklama piwa Pilsner urquel) przez co także ich emisja jest stosunkowo tania. Odmianą reklamy przypominającej jest reklama wzmacniająca – polega na poka-zywaniu zadowolonych klientów.
konkursy internetowe
pozycjonowanie www tani kredyt RaFiK Blog Ratownictwo medyczne wózki widłowe